Επικοινωνία

ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπαιδευτική Συμβουλευτική ΑΕ
ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπαιδευτική Συμβουλευτική ΑΕΣυντονιστής Εταίροςeuprojects@dimitra.gr
Παλαιολόγου 19,
41223, Λάρισα, Ελλάδα
+30 2410 554024
www.dimitra.gr