dTour
Εισάγοντας την Ψηφιοποίηση για την Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στον Τομέα του Τουρισμού και της Φιλοξενίας

Το έργο dTour στοχεύει στην εκπαίδευση και την πιστοποίηση ατόμων που εργάζονται στον τομέα του Τουρισμού και της Φιλοξενίας σε καινοτόμες ψηφιακές δεξιότητες, προκειμένου να παρέχουν υψηλής ποιότητας ψηφιακές υπηρεσίες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με έμφαση στα ξενοδοχεία και τα τουριστικά καταλύματα.
το έργο φιλοδοξεί να αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μαζί με ένα σύστημα πιστοποίησης που θα συμβάλει στην πιστοποίηση των δεξιοτήτων, των γνώσεων και της συμπεριφοράς των συμβούλων στην Τουριστική Ψηφιοποίηση (σύμβουλοι dTour) που θα αποκτήσουν τα προσόντα για να υποστηρίξουν τις ΜΜΕ.

Το Έργο

Η Ευρώπη ηγείται παγκοσμίως στον τομέα του Τουρισμού και της Φιλοξενίας που αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα περισσότερο από το 95% των ταξιδιωτών χρησιμοποιούν ψηφιακούς πόρους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Σύμφωνα με την Πρωτοβουλία Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, από το 2016 έως το 2025, η ψηφιοποίηση στην αεροπορία, τα ταξίδια, τον τουρισμό και τη φιλοξενία αναμένεται να αποφέρει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ στη βιομηχανία μέσω αυξημένης αποδοτικότητας, μετατροπής από παραδοσιακούς παίκτες σε νέους ανταγωνιστές και να δημιουργήσουν τεράστια οφέλη για τους πελάτες και την ευρύτερη κοινωνία. Τα παραπάνω καθιστούν σαφές ότι η ψηφιακή καινοτομία είναι το κλειδί για την ανταγωνιστικότητα στην τουριστική βιομηχανία.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) του Ευρωπαϊκού Τουρισμού φαίνεται ότι δεν έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες, καθώς παγιδεύονται με έναν «παραδοσιακό» τρόπο παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με την έκθεση της EASME για την Ψηφιοποίηση στον Τουρισμό (2018).

Εμπνευσμένο από τις παραπάνω ανάγκες και ευκαιρίες, το πρόγραμμα dTour στοχεύει στην εκπαίδευση και την πιστοποίηση ατόμων που εργάζονται στον τομέα του Τουρισμού και της Φιλοξενίας σε καινοτόμες ψηφιακές δεξιότητες, προκειμένου να παρέχουν υψηλής ποιότητας ψηφιακές υπηρεσίες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με έμφαση στα ξενοδοχεία και τα τουριστικά καταλύματα.

Οι σύμβουλοι dTour μπορεί να είναι:

Ιδιοκτήτες και διευθυντές

τρέχων ή μελλοντικό προσωπικό μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη βιομηχανία του Τουρισμού και της Φιλοξενίας που επιθυμούν να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους.

Σύμβουλοι επιχειρήσεων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης

που ήδη εργάζονται ή ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με ΜΜΕ του κλάδου και επιθυμούν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους με τις συγκεκριμένες δεξιότητες προκειμένου να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για την Ψηφιοποίηση στον Τουρισμό

Απόφοιτοι

του τουρισμού που επιθυμούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο φιλοδοξεί να αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μαζί με ένα σύστημα πιστοποίησης που θα συμβάλει στην πιστοποίηση των δεξιοτήτων, των γνώσεων και της συμπεριφοράς των συμβούλων στην Τουριστική Ψηφιοποίηση (σύμβουλοι dTour) που θα αποκτήσουν τα προσόντα για να υποστηρίξουν τις ΜΜΕ.

Ο κύριος σκοπός του συμβούλου dTour δεν είναι μόνο να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τα ψηφιακά εργαλεία για τις επιχειρήσεις, αλλά να αναπτύσσει ένα σχέδιο σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας που θα βοηθήσει τις ΜΜΕ να εκμεταλλευτούν τις νέες ψηφιακές τάσεις και τεχνολογίες στον τομέα, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργική διαχείριση και τη βελτίωση στο κομμάτι της εμπειρίας των επισκεπτών.

Το έργο θα διαμορφωθεί με βάση τα ακόλουθα βήματα:

Βήμα 1

Θα καθοριστούν οι συγκεκριμένες δεξιότητες που απαιτούνται για να γίνει κάποιος σύμβουλος dTour μαζί με τα διαθέσιμα εργαλεία που θα πρέπει αυτοί να χρησιμοποιήσουν.

Βήμα 1

Βήμα 2

Θα αναπτυχθεί μια ενδελεχής περιγραφή εργασίας για τον σύμβουλο dTour με μια λίστα απαιτούμενων δεξιοτήτων, γνώσεων και συμπεριφορών, βάσει των προηγούμενων ευρημάτων.

Βήμα 3

Θα σχεδιαστεί το πρόγραμμα σπουδών του εκπαιδευτικού προγράμματος που θα παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις δεξιότητες για να γίνουν σύμβουλοι dTour.

Βήμα 3

Βήμα 4

Θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκμάθησης που θα παρέχει μια σειρά μαθημάτων συνδυαστικών μεθόδων μάθησης για την εκπαίδευση του συμβούλου dTour, συνδυάζοντας δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Βήμα 5

Θα διαμορφωθεί ένα σύστημα πιστοποίησης, το οποίο θα πιστοποιεί ότι αυτοί που θα παρακολουθήσουν τη σειρά μαθημάτων ΚΕΚ θα μπορέσουν να εργαστούν ως ψηφιακοί σύμβουλοι στις ΜΜΕ που σχετίζονται με τον τουρισμό και τη φιλοξενία.

Βήμα 5

Βήμα 6

Θα δημιουργηθεί ένας Οδηγός Πλοήγησης dTour (ebook) που θα βοηθήσει τις ΜΜΕ που σχετίζονται με τον Τουρισμό και τη Φιλοξενία να γνωρίσουν νέες ψηφιακές τεχνολογίες και εργαλεία και τον τρόπο που μπορούν να επωφεληθούν από τη χρήση τους.
Το έργο συγκεντρώνει 8 εταίρους από 5 Ευρωπαϊκές χώρες, σχηματίζοντας μια διακρατική εταιρική σχέση με μια ισορροπημένη περιφερειακή γεωγραφική αναπαράσταση της περιοχής Erasmus+ και με την ποιοτική εκπροσώπηση των χωρών που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την τουριστική βιομηχανία.

Στόχοι

Το πρόγραμμα επιδιώκει να εκπαιδεύσει και να πιστοποιήσει τους επαγγελματίες του Τουρισμού και της Φιλοξενίας με σύγχρονες ψηφιακές δεξιότητες, δηλαδή να δημιουργήσει τους ‘συμβούλους dTour’, προκειμένου να ενισχύσουν την απόδοση των ΜΜΕ στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία.

Οι σύμβουλοι θα μπορούσαν να είναι άτομα που έχουν ήδη εργαστεί στον τομέα του Τουρισμού και της Φιλοξενίας, και θα ήθελαν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και τις ευκαιρίες απασχόλησης.

Θα μπορούσαν επίσης να είναι ιδιοκτήτες και διευθυντές ΜΜΕ που κατανοούν την ανάγκη για ψηφιοποίηση και θα ήθελαν να εισάγουν την επιχείρησή τους στη νέα ψηφιακή εποχή, σύμβουλοι επιχειρήσεων που ήδη εργάζονται ή ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με ΜΜΕ στον τομέα κ.λπ.

Επιπλέον, το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία σ’ αυτές τις επιχειρήσεις να ανακαλύψουν τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες και τα εργαλεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν και να κατανοήσουν πώς μπορούν να επωφεληθούν από αυτά.

Παραδοτέα

IO1 – Αρχική προσέγγιση προς μια συγκριτική αξιολόγηση των ψηφιακών εργαλείων που χρησιμοποιούνται σήμερα στον τουρισμό και τη φιλοξενία

Θα πραγματοποιηθεί μία έρευνα τεκμηρίωσης σχετικά με τα υπάρχοντα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού και της Φιλοξενίας και θα συνταχθεί μια διακρατική έκθεση, προκειμένου να παρουσιαστεί το τρέχον επίπεδο των ικανοτήτων των πιθανών μελλοντικών συμβούλων στα Ψηφιακά Εργαλεία

IO4 – Δημιουργία κύκλου μαθημάτων μικτής εκμάθησης ΚΕΚ dTour

Θα διαμορφωθεί το πλαίσιο και το περιεχόμενο του κύκλου μαθημάτων ΚΕΚ. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης θα δημιουργηθεί μαζί με το υλικό του μαθήματος κατάρτισης, συνδυάζοντας δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση

IO2 – Ανάπτυξη του Επαγγελματικού Προφίλ για το Σύμβουλο dTour

Θα αναπτυχθεί μια σαφής περιγραφή του ρόλου του αποτελεσματικού συμβούλου dTour. Αυτό θα διευκολύνει τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων από τις ΜΜΕ (οφέλη, ευκαιρίες, κίνδυνοι), επιτρέποντας ένα ευέλικτο αλλά ολοκληρωμένο σύνολο απαιτήσεων και παρέχοντας ένα σημείο αναφοράς για την εκπαίδευση

IO5 – Ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης για το ψηφιακό προφίλ των συμβούλων

Θα αναπτυχθεί ένα Σύστημα Πιστοποίησης για το προφίλ του Ψηφιακού Συμβούλου, το οποίο θα συμβάλει στην πιστοποίηση ότι αυτοί που παρακολουθούν το μάθημα ΚΕΚ μπορούν να εργαστούν ως ψηφιακοί σύμβουλοι σε ΜΜΕ που σχετίζονται με τον τουρισμό και τη φιλοξενία

IO3 – Ανάπτυξη & Δοκιμή του Προγράμματος Εκπαίδευσης dTour

Οι ενότητες του προγράμματος εκπαίδευσης dTour θα καθοριστούν, θα αξιολογηθούν, θα τροποποιηθούν και θα μεταφορτωθούν στην πλατφόρμα dTour

IO6 – Ανάπτυξη του Οδηγού Πλοήγησης dTour μέσω ψηφιακών τεχνολογιών και εργαλείων στον τουρισμό και τη φιλοξενία

Θα δημιουργηθεί ένας Οδηγός Πλοήγησης dTour (ebook) που θα διευκολύνει τους πιθανούς συμβούλους dTour να ανακαλύψουν ψηφιακά εργαλεία και νέες τεχνολογίες στον τομέα του Τουρισμού και της Φιλοξενίας

Εταίροι

Το έργο συγκεντρώνει 8 εταίρους από 5 Ευρωπαϊκές χώρες, σχηματίζοντας μια διακρατική εταιρική σχέση με μια ισορροπημένη περιφερειακή γεωγραφική αναπαράσταση της περιοχής Erasmus+ και με την ποιοτική εκπροσώπηση των χωρών που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την τουριστική βιομηχανία.
DIMITRA Education & Consulting
ACTA SA
M.M.C Management Center Limited
Larnaka Tourism Board
Rinova Limited
Chamber of Magnesia
STIFTELSEN KURSVERKSAMHETEN VID U-AUNIVERSITET
Valencian Institute of Tourism Technologies

Χρηματοδότηση

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.