dTour
Introducerar digitalisering för att upphöja små och medelstora företag inom turism och besöksnäringen

Syftar dTour-projektet till att utbilda och certifiera människor som arbetar inom turist- och besöksnäringssektorn med innovativa digitala kompetenser för att kunna tillhandahålla högkvalitativa digitaliserade tjänster till små och medelstora företag med fokus på hotellverksamhet.
Strävar projektet efter att utveckla ett utbildningsprogram tillsammans med ett system för certifiering som kommer att bidra till certifieringen av färdigheter, kunskaper och attityder hos rådgivare inom turismdigitalisering (dTour-rådgivare) som kommer att bli kvalificerade för att stödja små och medelstora företag.

Projektet

Europa är världsledande inom internationell turism och besöksnäring, och det är en av EU:s främsta drivkrafter. Idag använder mer än 95 procent av resenärer digitala resurser under sina resor. Enligt World Economic Forums digitala transformationsinitiativ, från 2016 till 2025, förväntas digitalisering inom flyg, resor, turism och besöksnäringen skapa upp till hundratals miljarder euro i vinst för industrin genom ökad lönsamhet, omvandling från traditionella spelare till nya konkurrenter, och att medföra enorma fördelar för kunder och allmänheten i stort. Det ovanstående gör det tydligt att digitalt nyskapande är avgörande för konkurrenskraft inom turistindustrin.

I det här sammanhanget verkar det som att små och medelstora europeiska företag inom turism saknar möjligheten att använda nya teknologier, eftersom att de är fast i ett ”traditionellt” sätt att leverera tjänster på, enligt EASME:s rapport om Digitalisering inom turism (2018).

Inspirerat av de ovanstående behoven och möjligheterna, syftar dTour-projektet till att utbilda och certifiera människor som arbetar inom turist- och besöksnäringssektorn med innovativa digitala kompetenser för att kunna tillhandahålla högkvalitativa digitaliserade tjänster till små och medelstora företag med fokus på hotellverksamhet.

dTour-rådgivarna kan vara:

Ägare och chefer

antingen nuvarande eller framtida anställda i små och mellanstora företag inom turist- och besöksnäringsindustrin som önskar utvidga sina verksamheter

Företag och sociala medier-konsulter

som redan arbetar eller är intresserade av att samarbeta med små och medelstora företag inom sektorn och som önskar kunna tillföra de specifika kompetenserna till sina portfolior för att kunna tillhandahålla konsulttjänster relaterade till digitalisering inom turism, och

Utexaminerade

studenter inom turism som behöver höja sin kompetens

Mer specifikt strävar projektet efter att utveckla ett utbildningsprogram tillsammans med ett system för certifiering som kommer att bidra till certifieringen av färdigheter, kunskaper och attityder hos rådgivare inom turismdigitalisering (dTour-rådgivare) som kommer att bli kvalificerade för att stödja små och medelstora företag.

dTour-rådgivarens huvudsyfte är inte bara att kunna använda de digitala verktygen till företagen, utan snarare att utveckla en plan i enighet med företagets behov som kommer att hjälpa de små och medelstora företagen att exploatera de nya digitala trenderna och teknologierna, för att kunna användas för operativ verksamhetsstyrning och en förbättrad gästupplevelse..

Projektet kommer att utvecklas genom följande steg:

Steg 1

De specifika färdigheterna som krävs för att bli dTour-rådgivare tillsammans med de tillgängliga verktygen som de måste tillämpa för att utföra sitt jobb som dTour-rådgivare kommer att definieras

Steg 1

Steg 2

En omfattande arbetsbeskrivning för dTour-rådgivaren med en lista på erfordrade färdigheter, kunskaper och attityder, utifrån tidigare resultat, kommer att utarbetas

Steg 3

Läroplanen för utbildningsprogrammet som kommer att förse eleverna med färdigheterna för att bli en dTour-rådgivare kommer att utformas

Steg 3

Steg 4

En internetbaserad lärandeplattform kommer att utvecklas för att kunna tillhandahålla en dTour-yrkesutbildningskurs för att bli en dTour-rådgivare. Kursen implementerar ”blandade lärmiljöer”, och kombinerar undervisning ansikte-mot-ansikte med distansundervisning

Steg 5

Ett certifieringssystem kommer att utvecklas, som kommer att bekräfta att de som deltar på yrkesutbildningskursen kan verka som digitala rådgivare inom små och medelstora turist- och gästfrihetsrelaterade företag

Steg 5

Steg 6

En dTour-navigationsmanual (e-bok) kommer att utarbetas som kan hjälpa små och medelstora företag anknutna till turism och besöksnäringen att bli bekanta med de nya digitala teknologierna och verktygen och hur de kan gynnas av att använda dem
Projektet sammanför åtta partners från fem europeiska länder, som tillsammans bildar ett transnationellt samverkande partnerskap med en balanserad regional geografisk representation av Erasmus+ och med kvalitativ representation av länder som starkt förlitar sig på turistindustrin.

Mål

Projektet syftar till att utbilda och certifiera yrkespersoner inom turism och besöksnäringen med uppdaterade digitala färdigheter, nämligen dTour-rådgivare, för att upphöja små och medelstora företags prestation inom turism och besöksnäringen.

Rådgivarna kan vara personer som redan har arbetat inom turist- och besöksnäringssektorn, och som skulle vilja förbättra sina färdigheter och anställningsmöjligheter.

De kan också vara ägare och driftledare av små och medelstora företag som förstår behovet av digitalisering och som skulle vilja leda in sina egna verksamheter i den nya digitala tidsåldern, eller företagskonsulter som redan arbetar eller är intresserade av att samarbeta med små och medelstora företag inom sektorn osv.

Vidare ger projektet små och medelstora företag inom turism och besöksnäringen möjligheterna att lotsa sig fram mellan nya digitala teknologier och verktyg som de skulle kunna använda i sina verksamheter och att förstå hur de kan gynnas av dem.

Immateriellt Resultat

IO1 – Inledande metod för att mäta prestandan hos digitala verktyg som för närvarande används inom turism och besöksnäringen

Sekundär forskning kommer att bedrivas om de befintliga digitala verktygen som används inom turist- och besöksnäringssektorn, och en transnationell rapport kommer att utformas, för att kunna presentera de befintliga kompetenserna hos potentiella rådgivare inom digitala verktyg

IO4 – Utveckling av dTour:s yrkesutbildningskurs med blandade lärmiljöer

Yrkesutbildningskursens ramverk och innehåll kommer att definieras och utvecklas. Den internetbaserade lärandeplattformen kommer att upprättas med materialet från yrkesutbildningskursen med blandade lärmiljöer, som kombinerar undervisning ansikte-mot-ansikte med distansundervisning

IO2 – Utvecklingen av yrkesprofilen för rådgivare inom digitalisering inom turism och besöksnäringen

En tydlig beskrivning av den effektiva dTour-rådgivarens roll kommer att utarbetas. Den kommer att underlätta små och medelstora företags användning av digitala verktyg (fördelar, möjligheter, risker), och möjliggöra en flexibel men samtidigt omfattande uppsättning kompetenser och krav, och samtidigt tillhandahålla en referenspunkt för utbildning och utveckling

IO5 – Utveckling av ett certifieringssystem för den digitala rådgivarprofilen

Ett certifieringssystem för den digitala rådgivarprofilen kommer att utvecklas genom olika metoder, som kommer att bidra till certifieringen av personer som genomför yrkesutbildningskursen så att de kan verka som digitala rådgivare i små och medelstora företag som anknyter till turism och besöksnäringen

IO3 – Utveckling och testande av dTour:s modulära utbildningsplan

Modulerna för dTour:s utbildningsplan kommer att definieras, sedan utvärderas, modifieras och uppladdas till dTour-plattformen

IO6 – Utveckling av dTour:s navigationsguide genom digitala teknologier och verktyg inom turism och besöksnäringen

En dTour-navigationsmanual (e-bok) kommer att skapas som kommer att underlätta för potentiella dTour-rådgivare att navigera bland digitala verktyg och teknologier inom turism och besöksnäringen

Partners

Projektet sammanför åtta partners från fem europeiska länder, som tillsammans bildar ett transnationellt samverkande partnerskap med en balanserad regional geografisk representation av Erasmus+ och med kvalitativ representation av länder som starkt förlitar sig på turistindustrin.
DIMITRA Education & Consulting
ACTA SA
M.M.C Management Center Limited
Larnaka Tourism Board
Rinova Limited
Chamber of Magnesia
STIFTELSEN KURSVERKSAMHETEN VID U-AUNIVERSITET
Valencian Institute of Tourism Technologies

Finansiering

Europeiska kommissionens stöd för framställningen av den här publikationen utgör inte ett godkännande av innehållet, vilket enbart speglar författarnas åsikter, och Kommissionen kan inte hållas ansvarig för något användande av informationen som finns däri.