Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

The importance of a hotel’s reception and the ways a modern hotel can adapt its reception services to satisfy the customer needs

This course is available here.